19 maja, 2022
Polecane Książki

Elity i przedstawiciele społeczności żydowskiej podczas II wojny światowej

W kręgu zagadnień podejmowanych w monografii znalazły się m.in. kwestie roli i znaczenia elit oraz przedstawicieli społeczności żydowskiej w okresie II wojny światowej, prezentacja ich postaw, zachowań, działań oraz mechanizmów postępowania.

https://ipn.gov.pl/pl/publikacje/ksiazki/44201,Elity-i-przedstawiciele-spolecznosci-zydowskiej-podczas-II-wojny-swiatowej.html

Related posts

Kto zdradził Witolda Pileckiego?

Polonia

Zapomniany Holocaust – Richard C. Lukas

Polonia

Korekta obrazu? Refleksje źródłoznawcze wokół książki „Dalej jest noc. Losy Żydów w wybranych powiatach okupowanej Polski”

Polonia

Kleska Imperium Zla – Rok 1920

Polonia

Ewa Kurek – Dzieci żydowskie w klasztorach

Polonia

Bilans Krzywd – Czy można oszacować skalę krzywd wyrządzonych Polakom przez niemieckiego okupanta?

Polonia

Leave a Comment

* By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.