28 maja, 2024
Artykuły po Polsku

BIULETYN: UNIA EUROPEJSKA JEST NARZĘDZIEM NIEMIEC I SZKODZI POLSCE

 • Dzika niemiecka agresja w dwóch wojnach światowych miała tendencję do przesłaniania pokojowych sposobów, w jakie Niemcy starają się zdominować Europę. Plan MITTELEUROPA (1915) był prekursorem Unii Europejskiej. Wzywał do niemieckiej hegemonii nad Europą (Michalkiewicz 2009, s. 227) i był wynikiem długotrwałego niemieckiego przekonania o wyższości Niemców nad innymi narodami, zwłaszcza Słowianami (Notestein 1918).
 • Niemcy osiągnęły wersję MITTELEUROPA między wojnami światowymi (1918-1939) pod względem postępującej niemieckiej dominacji gospodarczej nad narodami europejskimi (Zweig 1944).
 • Niemiecka niechęć do samej idei odrębnych narodów europejskich jest głęboko zakorzeniona. Hitler szydził z „bałaganu małych narodów” (KLEINSTAATENGERUMPEL), a Goebbels oświadczył, że w ciągu 50 lat nikt nie będzie już nawet myślał w kategoriach państw narodowych. Posłużył się nowocześnie brzmiącym przesłaniem „znoszenia granic” (Laughland 2016, s. 9, 16, 143).
 • Nazistowscy przywódcy chcieli zastąpić poszczególne narody „europejskimi przestrzeniami gospodarczymi” i GROSSRAUMWIRTSCHAFT („gospodarką wielkoobszarową”). Hermann Goering otwarcie mówił o „gospodarce kontynentalnej” (Laughland 2016, s. 23-24), antycypując Unię Europejską. W dzisiejszej Unii Europejskiej przejście z walut lokalnych na EURO przyniosło korzyści Niemcom (Bosak 2016, s. 26). Mała niespodzianka.
 • Obrońcy Trzeciej Rzeszy i Unii Europejskiej używają identycznych argumentów, aby delegitymizować suwerenne narody europejskie: 1). Nowa technologia sprawia, że narody i granice stają się przestarzałe; 2). Realia ekonomiczne nie sprzyjają suwerennym narodom; 3.) Każdy naród poza zjednoczonym kolektywem tylko się marginalizuje; 4). Zjednoczona Europa jest historycznie nieunikniona. (Laughland 2016, s. 15-16, 22, 24, 30-31, 33). Jeśli chodzi o retorykę, kto może pokonać historyczną nieuchronność?
 • Następujące stwierdzenia Hazony’ego (2018, s. 154) są bezcenne: „Narody europejskie są, jak wszyscy rozumieją, zdominowane przez Niemcy. Unia Europejska jest niemieckim państwem imperialnym tylko bez takiej nazwy” (Hazony 2018, s. 154). Dokładnie tak. To jest Czwarta Rzesza.
 • Co więcej, dr Karl Schnurer, niegdysiejszy współpracownik czołowego nazisty Odilo Globocnika i długoletni nieskruszony nazista otwarcie oświadczył, że Unia Europejska spełnia cele LEBENSRAUM III Rzeszy w odniesieniu do słowiańskiego wschodu (Rieger 2007). Z pewnością tak jest. Obudź się, Polsko!
 • Potęga Unii Europejskiej rozszerza się stopniowo: Gdy wielbłąd wsadzi nos pod namiot, reszta wielbłąda podąża za nim. Kiedy Polska przystąpiła do Unii Europejskiej w 2004 r., było to pod warunkiem, że miała prawo weta. Ale teraz, wraz z dojściem do władzy niemieckiego pachołka Donalda Tuska w grudniu 2023 r., Polska może zostać pozbawiona prawa weta, co uczyni ją całkowitym wasalem Berlina i Brukseli.
 • Unia Europejska ma już ukryte uprawnienia totalitarne. Europejski Trybunał Sprawiedliwości może powoływać się na „europejskie wartości”, aby narzucić Polsce lewicowy dyktat. Może również interweniować w przypadku „zagrożenia demokracji” w krajach członkowskich, pod różnymi pretekstami. (Kornas i Michalkiewicz 2020, s. 381). Traktat Lizboński jest szczególnie niebezpieczny dla suwerenności Polski. (Michalkiewicz 2009, s. 233).
 • Ci, którzy upierają się, że „patriotyzm jest przestarzały”, powinni poważnie zapytać, czy Niemcy lub Francja zrezygnowałyby ze swoich interesów dla dobra Polski (Ziemkiewicz 2012, s. 80). Unia Europejska cuchnie nienawiścią do suwerenności poszczególnych narodów, zwłaszcza Polski (Hazony 2018, s. 191). Biurokraci Unii Europejskiej są otwarcie wrogo nastawieni do polskiego bohaterstwa i polskiego katolicyzmu (Koch 2018).
 • Unia Europejska ma wyraźny, długoterminowy cel, jakim jest zmuszenie krajów członkowskich do przyjęcia ogromnej liczby imigrantów z Trzeciego Świata (Murray 2018, s. 222). Celowo osłabia to narody członkowskie i rozmywa ich tożsamość, ułatwiając niemiecko-belgijskim władcom ich kontrolowanie.
 • „Imigranci z Trzeciego Świata są zdesperowanymi uchodźcami” to manipulacja. Zdecydowana większość nimi nie jest (Murray 2018, s. 158).
 • Założenie „biali ludzie nie chcą dzieci” jest kolejnym pretekstem wykorzystywanym do uzasadnienia przymusowej imigracji imigrantów z Trzeciego Świata do Europy. To nieprawda. Biali ludzie chcą mieć dzieci, ale nie mogą sobie na to pozwolić dzięki socjalistycznej polityce dominującej w Europie (Murray 2018, s. 46-47).
 • Unia Europejska jest narzędziem judaizacji Polski. Nawet Holokaust jest wykorzystywany jako narzędzie zawstydzające Polskę do przyjmowania imigrantów: Polska była „zła” dla Żydów, a teraz jest „zła”, jeśli nie przyjmuje swobodnie imigrantów (Hansen-Glucklich 2014).
 • Ponadto Unia Europejska wymusiła utworzenie w Polsce Muzeum POLIN, które polscy podatnicy muszą wspierać (Holc 2017). Przez cały czas „brakuje pieniędzy” na niektory polskie muzea.
 • Unia Europejska nakazuje krajom członkowskim nie tylko nauczanie o Holokauście (co wynika z Deklaracji Sztokholmskiej z 2000 r.): Pakier 2013; zob. także Subotic 2019), ale także promowanie judeocentrycznego pojęcia Holokaustu jako „szczególnego i wyjątkowego; fundamentalnego i wyjątkowego” (Milerski 2010). Należy zauważyć, że Unia Europejska nie narzuca krajom członkowskim nauczania o Polokauście, ani tym bardziej sposobu, w jaki należy go nauczać.
 • Co więcej, Stuart Eizenstat, wysoki rangą Żyd w rządzie Stanów Zjednoczonych, od dawna aktywny w Przemyśle Holokaustu, otwarcie wezwał Unię Europejską do wywarcia presji na Polskę, by zapłaciła Żydom (Bazyler 2005, s. 305). Gdyby Unia Europejska nie była narzędziem Żydów, Eizenstat nie mówiłby tego!
 • Dzięki germanocentrycznemu imperializmowi Unii Europejskiej obowiązuje neokolonializm. Polska uległa deindustrializacji, stała się wysypiskiem dóbr konsumpcyjnych i źródłem taniej siły roboczej. Co gorsza, dzięki fuzji rynków zachodnioeuropejskich i polskich, pozostałe polskie firmy nie mogą konkurować z firmami z Europy Zachodniej. Innymi słowy, Polska stała się coraz bardziej bezbronną kolonią (Bosak 2016, s. 40).
 • Fakt, że Unia Europejska zainwestowała w Polsce jest nieistotny. Mocarstwa kolonialne często wyświadczały przysługi swoim koloniom, aby „niespokojni tubylcy” nie byli zbyt niespokojni.
 • Termin eurokołchoz jest trafny. W czasach sowieckiego komunizmu chłop był ekonomicznie upośledzony. Nie mógł posiadać ziemi ani decydować o tym, jakie zboża uprawiać, a decyzje gospodarcze były podejmowane przez odległych centralnych planistów. Komunizm stał się nowym feudalizmem. Teraz, w ramach Unii Europejskiej, polski przedsiębiorca jest pozbawiony władzy, a decyzje gospodarcze są podejmowane przez odległych biurokratów w Berlinie lub Brukseli.
 • Polityka Unii Europejskiej w sprawie emisji dwutlenku węgla, niezależnie od słuszności czy niesłuszności globalnego ocieplenia, była podstępem. Uderzyła w polski przemysł, który nie miał takiej przewagi technologicznej jak firmy francuskie czy niemieckie. (Bosak 2016, s. 51). Po raz kolejny Polska została pozbawiona władzy.
 • Członkostwo Polski w Unii Europejskiej sprawiło, że budynki w dużych miastach stały się atrakcyjnym celem inwestycji, co sprawiło, że stały się one niedostępne dla większości Polaków. To z kolei ułatwiło opóźnianie rodzenia dzieci przez Polaków i zachęciło ich do emigracji (Bosak 2016, s. 60). Jest to subtelny i długoterminowy akt niszczenia narodu.
 • Komuniści wygodnie używali nieszczerego argumentu „wszystkie terytoria i narody podlegają jakiejś formie ograniczonej suwerenności”, aby uzasadnić zniewolenie Polski przez Związek Radziecki. Teraz euroentuzjaści używają go ponownie.
 • Fakt, że niektórzy zachodni Europejczycy sprzeciwiają się Unii Europejskiej nie jest tajemnicą. Mocarstwa kolonialne mogą zdecydować, że ich kolonie są bardziej ciężarem niż atutem. Pomyślmy o ZSRR w latach 1989-1991. W każdym razie suwerenność Polski nie powinna być kartą przetargową zależną od kaprysów kolonialnych potęg Berlina i Brukseli. Polexit teraz!
 • Polacy są straszeni pozostaniem w Unii Europejskiej, „ponieważ w przeciwnym razie Rosja mogłaby dokonać inwazji” (Chodakiewicz 2016). Komuniści stosowali tę samą taktykę straszenia: opuszczenie przez Polskę bloku sowieckiego spowodowałoby, że Polska straciłaby Ziemie Odzyskane na rzecz ponownej niemieckiej agresji.
 • Czy członkostwo w Unii Europejskiej chroni Polskę? Czy Unia Europejska lub NATO zaryzykowałyby światową wojnę nuklearną z Rosją tylko po to, by uratować małą Polskę przed rosyjską agresją? Pomyślmy o tym.
 • Polska stoi w obliczu znacznej presji ze strony Unii Europejskiej, by ugiąć się pod lewicowym dyktatem (Gołębiowska 2014). UE może arbitralnie zadeklarować, że małżeństwa osób tej samej płci i dezorientacja płciowa są chronionymi prawami człowieka, podczas gdy życie nienarodzonych dzieci nie jest.
 • W encyklice CENTESIMUS ANNUS papież Jan Paweł II napisał: „Komunizm był duchową porażką z powodu prometejskiej próby zbudowania nowego świata, z którego Bóg zostałby wygnany, i stworzenia nowego człowieka, w którego sumieniu nie było miejsca dla Boga”. (Jabłońska 2017). A teraz bezbożna Unia Europejska robi to samo.

Źródło: jewsandpolesdatabase.org

Bazyler. 2005. Holocaust Restitution, p. 305

Bosak. 2016. Suwerenny Narod w XXI Wieku, Program Ruchu Narodowego, p. 40, 51, 60

Chodakiewicz. 2016. Mysli Wolnego Polaka, p. 22

Golebiowska. 2014. The Many Faces of Tolerance, p. 31

Hansen-Glucklich. 2014. Holocaust Memory Reframed, p. 39

Hazony. The Virtue of Nationalism, p. 154, 191

Holc. 2017. The Politics of Trauma and Memory Activism, p. 68

Jablonska. 2017. Wind From Heaven, p. 31

Koch. 2018. A Captain’s Portrait, p. xi

Kornas and Michalkiewicz. 2020. Zmora, p. 381

Laughland. 2016. The Tainted Source: The Undemocratic Origins of the European Idea, p. 9, 15-16, 22-24, 30-31, 33, 143

Michalkiewicz. 2009. Nie Bojcie Sie Prawdy, p. 227, 233

Milerski. 2010. Holocaust Education in Polish Public Schools. PROSPECTS 40: 121,127

Murray. 2018. The Strange Death of Europe, pp. 46-47, p. 158, 222

Notestein. 1918. Conquest and Kultur, p. 53

Pakier. 2013. The Construction of European Holocaust Memory, p. 9

Rieger. 2007. Creator of the Nazi Death Camps, p. 18

Subotic. 2019. Yellow Star, Red Star, p. 17

Ziemkiewicz. 2012. Mysli Nowoczesnego Endeka, p. 80

Zweig. 1944. Poland Between Two World Wars, pp. 24-25

 

Related posts

BIULETYN: HOLOKAUST NIE BYŁ WYJĄTKOWY I NIE ZASŁUGUJE NA SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ

Jan Peczkis

BIULETYN: ŻYDOWSKA NIEWDZIĘCZNOŚĆ WOBEC POLSKICH RATOWNIKÓW ŻYDÓW

Jan Peczkis

Gdy Nas Zniesławiają

Polonia

„Warto rozmawiać”. Kontrowersje wokół książki „Dalej jest noc” o losach Żydów w okupowanej Polsce [Video – angielskie napisy]

Polonia

BIULETYN: PRAWDA O ROMANIE DMOWSKIM

Jan Peczkis

Wprowadzenie do Konferencji – Piotr Witakowski

Polonia

Leave a Comment

* By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.